Projekty UE


Rozpoczynamy rekrutację na wszystkie kursy w naszym ośrodku szkolenia z dofinansowaniem unijnym 70-80%

REKRUTACJA DLA DOLNEGO ŚLĄSKA. Warunki do spełnienia by można brać udział w kursie (kursach):

1.  zatrudnienie – umowa o pracę lub własna działalność gospodarcza,

2. przedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie do 249 pracowników,

3. przedsiębiorstwa zs. na Dolnym Śląsku

Osoba do kontaktu: ANETA URBANOWICZ       TEL. 517 520 386